A gigantic map of all the cool plaques in the world. A project of 99% Invisible.

Battle of Pinaglabanan historical marker


Sa pook na ito naganap ang makasaysayang labanan ng mga Pilipino at Kastila noong 30 Agosto 1896. Dito unang sumalakay ang mga Katipunero sa pamumuno ni Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Sa labanang ito, na kinasawian ng 153 Katipunero, ipinakilala ng mga Pilipino na handa silang mag-alay ng kanilang buhay alang-alang sa kalayaan ng Inang Bayan.

Content courtesy of Encyclopedia of Philippine Heritage, which is an ongoing program of the Wiki Society of the Philippines.
Wikimedia image page here, image license is CC-BY-SA-3.0.

Nearby Plaques On Google Maps