A gigantic map of all the cool plaques in the world. A project of 99% Invisible.

Catholic Church of Calamba Baptistry historical marker

Sa bisa ng Resolusyon bilang 2, Agosto 19, 1976, ng Pambansang Suriang Pangkasaysayan na binigyan ng karapatan ng Seksyon 4 ng Kautusan ng Pangulo bilang 260, Agosto 1, 1973 na sinusugan ng Kautusan ...


Sa bisa ng Resolusyon bilang 2, Agosto 19, 1976, ng Pambansang Suriang Pangkasaysayan na binigyan ng karapatan ng Seksyon 4 ng Kautusan ng Pangulo bilang 260, Agosto 1, 1973 na sinusugan ng Kautusan ng Pangulo bilang 375, Enero 14, 1974, ang bahaging ito ng Simbahan ng Kalamba ay ipinahahayag na Pambansang Palantandaang Makasaysayan.

Content courtesy of Encyclopedia of Philippine Heritage, which is an ongoing program of the Wiki Society of the Philippines.
Wikimedia image page here, image license is CC-BY-SA-3.0.

Nearby Plaques On Google Maps